Vedenie účtovníctva

V oblasti účtovníctva poskytujeme komplexné účtovnícke služby pre podnikateľské subjekty - fyzické i právnické osoby. Účtovníctvo (jednoduché aj podvojné) vedieme externým spôsobom v súlade so všetkými príslušnými predpismi.

Súčasťou komplexných účtovníckych služieb je aj evidencia a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty vrátane súhrnného výkazu a spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov. V prípade potreby vypracujeme všetky ostatné ekonomické alebo štatistické výkazy, hlásenia, prehľady prípadne iné daňové priznania (napr. daň z motorových vozidiel), požadované príslušnými inštitúciami. Okrem toho Vám radi poradíme a prekonzultujeme s Vami všetky záležitosti týkajúce sa účtovnej či daňovej problematiky.

V prípade záujmu zastupujeme klientov, na základe splnomocnenia, vo všetkých daňových konaniach.