Mzdy a personalistika

Popri komplexných účtovníckych službách zabezpečujeme aj komplexné spracovanie mzdovej agendy a vedenie personalistiky. Neoddeliteľnou súčasťou týchto služieb je vypracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, ročného zúčtovania zdravotného poistenia a spracovanie akýchkoľvek iných výkazov, hlásení a povinných formulárov predkladaných v stanovených termínoch príslušným inštitúciám v zmysle platných predpisov. Aj v tejto oblasti Vás v prípade záujmu a na základe splnomocnenia budeme pred jednotlivými inštitúciami zastupovať.

Spracovanie miezd a vedenie personalistiky zabezpečíme aj nezávisle od vedenia účtovníctva. To znamená, že tieto služby poskytujeme aj klientom, ktorí majú účtovníctvo vedené internou formou prostredníctvom vlastných ľudských zdrojov alebo iným subjektom.

Poskytnutie poradenstva a konzultácií v oblasti mzdových a iných pracovno-právnych predpisov z našej strany sú úplnou samozrejmosťou.