O nás

Vznik spoločnosti DENAS nadväzuje na dlhoročné skúsenosti a pôsobenie v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva. Poskytovanie našich služieb znamená zodpovedný prístup, profesionalitu, výbornú znalosť a orientáciu v zákonoch v ekonomickej oblasti vrátane neustáleho sledovania ich zmien a v neposlednom rade flexibilnosť, efektívnosť a diskrétnosť, ktoré nás vedú k dosiahnutiu dvoch základných cieľov a to - mať a udržať si spokojného klienta a získať si jeho dôveru. Pri svojej práci uplatňujeme ku každému klientovi individuálny prístup. V rámci komplexného vedenia účtovníctva poskytujeme aj konzultácie a poradenstvo v účtovnej, daňovej a mzdovej problematike. Našou snahou je uľahčiť klientom svoju prácu, aby sa pri riešení daňových či účtovných problémov mohli plne spoľahnúť na nás a mohli tak svoj čas venovať uskutočňovaniu svojich podnikateľských aktivít.

Kvalita a odbornosť našich služieb je neustále dopĺňaná štúdiom, či účasťou na rôznych odborných seminároch z ekonomickej oblasti. V rámci projektu certifikácie profesie účtovníkov v SR sme získali certifikát II. stupňa - bilančný účtovník. Komunikovať vieme aj v anglickom jazyku.

Portfólio našich služieb zahŕňa:

  • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
  • Spracovanie miezd a vedenie personalistiky
  • Vypracovanie daňových priznaní