Daňové priznania

Okrem daňových priznaní, ktoré sú súčasťou komplexných účtovníckych služieb vypracujeme:

  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vrátane príjmov dosiahnutých v zahraničí (pre zamestnancov, ktorí nepožiadali, alebo im zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie)
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, ktoré za zdaňovacie obdobie dosahovali aj iné prímy (napr. príjmy z prenájmu nehnuteľností, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov ako napr. príjmy z príležitostných činností, z predaja nehnuteľností, výhry a pod.)
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb - podnikateľov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, ktoré majú účtovníctvo vedené iným subjektom alebo prostredníctvom vlastných ľudských zdrojov
  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty pre zahraničné subjekty, ktorým vznikla povinnosť registrovať sa k DPH na území SR a vykonávajú na území SR činnosť podliehajúcu DPH