Cenník

Cenník zostavujeme individuálne, podľa požiadaviek a potrieb klienta. Na základe objektívneho posúdenia potrieb, rozsahu a náročnosti vypracujeme cenovú ponuku, ktorá závisí predovšetkým od typu poskytovanej služby, objemu spracovávaných dokladov, počtu zamestnancov a iných parametrov.

Konečná cena je stanovená na základe vzájomnej dohody s klientom. Rozsah služieb, cena ako aj všetky práva a povinnosti sú obsiahnuté v zmluve o vedení účtovníctva.